неділя, 4 лютого 2018 р.

Для учнів групи 4те

Дистанційне навчання.
Охорона праці в галузі.
Самостійно опрацюйте тему  "Основні законодавчі акти з охорони праці".
Підручник Л.Е Винокурова "Основи охорони праці" ст. 12-27.

субота, 3 лютого 2018 р.

Для учнів 74т

Дистанційне навчання.
Агротехнологія
Самостійно опрацюйте тему "Технологія внесення добрив"
Підручник А.Ф. Головчук "Сільськогосподарські машини" ст. 119-124.
Дайте відповіді на питання:
1. Які ви знаєте види добрив і агротехнічні вимоги до них?
2. Способи внесення добрив.
3. Машини для внесення добрив.
4. Вимоги безпеки праці при внесенні добрив.


Для учнів групи 76т

Охорона праці.
Самостійно виконайте завдання, використовуючи підручник Л.Е.Винокурова "Основи охорони праці".
Тема. Особливості ураження електричним струмом. ст. 126-131.
Дайте відповіді на запитання:
1. Вплив електричного струму на організм дюдини.
2. Особливості ураження електричним струмом.
3. Назвіть види місцевих електротравм.

Для групи 77т

Слюсарна справа.
Використовуючи підручник М.І Макієнко "Слюсарна справа", самостійно опрацюйте тему: "Обпилювання металу" ст. 105-112.
Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке обпилювання?
2. Будова напилків.
3. Класифікація напилків.
4. Що таке надфілі і рашпілі?

Для учнів групи 73т

Дистанційне навчання.
Охорона праці.
Користуючись підручником Л.Е. Винокурова "Основи охорони праці", самостійно опрацюйте тему "Основи безпеки праці в галузі" ст. 67-81.
Дайте відповіді на запитання:
1. Дайте визначення поняттю "безпека праці".
2. На які класи поділються умови праці?
3. Назвіть роботи підвищеної небезпеки.

Для учнів групи 34кп

Дистанційне навчання.
Охорона праці.
Користуючись підручником Л.Е Винокурова "Основи охорони праці", самостійно опрацюйте тему "Організація пожежної безпеки в галузі" ст. 114-121.


пʼятниця, 2 лютого 2018 р.

Для учнів групи 76т

Сільськогосподарські машини.
Використовуючи підручник А.Ф.Головчук "Сільськогосподарські машини", самостійно опрацюйте тему: "Машини для збирання картоплі" ст. 477-492.


Для учнів групи 74т

Сільськогосподарські машини.
Самостійно опрацюйте тему:
 Машини для збирання, перевезення , скиртування сіна.
Підручник А.Ф.Головчук  "Сільськогосподарські машини" ст. 351-361

Для учнів груп 76т і 77т

Система технічного обслуговування і ремонту машин.
Використовуючи підручник А.Ф. Антоненка "Комплексна система ТО тракторів і автомобілів, самостійно опрацюйте тему "Діагностування і ТО системи охолодження" ст. 166-169.


четвер, 1 лютого 2018 р.

Для учнів групи 76т

Слюсарна справа.
Використовуючи підручник М.І Макієнко "Слюсарна справа", самостійно опрацюйте тему: "Обпилювання металу" ст. 105-112.
Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке обпилювання?
2. Будова напилків.
3. Класифікація напилків.
4. Що таке надфілі і рашпілі?


Для учнів груп 77т і 37е

Охорона праці.
Самостійно виконайте завдання, використовуючи підручник Л.Е.Винокурова "Основи охорони праці".
Тема. Особливості ураження електричним струмом. ст. 126-131.
Дайте відповіді на запитання:
1. Вплив електричного струму на організм дюдини.
2. Особливості ураження електричним струмом.
3. Назвіть види місцевих електротравм.Для учнів групи 74т

Сільськогосподарські машини.
Самостійно виконайте завдання, використуючи підручник А.Ф. Головчук "Сільськогосподарські машини".
Тема. Машини для заготівлі кормів" ст. 327-340.
Дайте відповіді на запитання:
1. Опишіть принцип роботи машин для збирання трав.
2. Назвіть агротехнічні вимоги до збирання трав.
3.Які є види косарок і чим вони різняться між собою?
4. Які є типи різальних апаратів?