Перший курс Сільськогосподарські машини

Тестові завдання для контролю знань

Технологія основного і поверхневого обробітку грунту
Лущення
1. Коли слід проводити лущення стерні?
      1) одразу після збирання врожаю
      2) після зяблевої оранки
      3) після культивації
2. Які операції відносять до основного обробітку грунту?
      1) оранку зябу + боронування грунту
      2) оранку зябу + лущення грунту
      3) лущення стерні + оранку зябу
3. Яке призначення лущення стерні?
      1) для закриття вологи
      2) для підтягування вологи
      3) для провокування проростання бур'янів
4. Яка глибина лущення дисковими лущильниками?
      1) 6-8 см          2) 8-13 см          3) 14-16 см
5. Яка глибина лущення леміщними лущільниками?
      1) 6-8 см          2) 8-13 см          3) 14-16 см
6. Який трактор агрегатують з лущильником ЛДГ-5?
      1) МТЗ-80       2) ДТ-75М         3) Т-150К
7. Який трактор агрегатують з лущильником ЛДГ-10?
      1) МТЗ-80       2) ДТ-75М         3) Т-150
8. Який трактор агрегатують з лущильником ЛДГ-15?
      1) ДТ-75          2) Т-150К           3) К-701
9. Який трактор агрегатують з лущильником ЛДГ-20?
      1) ДТ-75М       2) Т -150К          3) К-701
10. Вказати необхідний зазор між дисками лущтльника і чистиками:
      1) 1-2 мм          2) 2-4мм             3) 4-5 мм          
       
Оранка
1. Від чого залежить глибина оранки на полі?
      1) марки плуга
      2) марки трактора
      3) культури і грунтокліматичних умов
2. Вказати дозволене відхилення від заданої глибини оранки на полі з нерівним рельєфом:
      1) +1 см             2) -1 см              3) -1;  +1 см
3. Вказати  дозволене відхилення від заданої глибини оранки на полі з нерівним рельєфом:
      1)-1см ; +1см     2) -2см; +2см    3) -3см; +3см
4. Яка найбільша висота гребенів дозволена на оранці грунту?
      1) 3см                 2) 4см                 3) 5см
5. Вказати дозволений відсоток глиб площею більше 10 кв см на поверхні поля після оранки:
      1) 5-10%             2) 10-15%          3) 15-20%
6. В якому напрямку повинен рухатись агрегат під час оранки на полях з нахилом >50?
      1) вздовж           2) упоперек        3) не має значення
7. В яких випадках агрегат під час оранки поля повинен рухатись по горизонталях?
      1) на полях із складним рельєфом
      2) на полях неправильної конфігурації
      3) в умовах вітрової ерозії грунту 
8. З яким трактором агрегатують плуг ПЛН-3-35?
      1)МТЗ-80          2) ДТ-75              3) Т-150К
9. З яким трактором агрегатують плуг ПЛН-4-35?
      1) МТЗ-80         2) ДТ-75М          3) Т-150К
10. Зяким трактором агрегатують плуг ПЛП-6-35?
      1) МТЗ-80         2) ДТ-75М          3) Т-150К    

9 коментарів: